Methodiek

Methodiekontwikkeling

We ontwikkelen voor organisaties nieuwe of verbeterde methodieken en concepten binnen de cultuursector. Verbeteringen gaan veelal uit van een specifieke vraag van de organisatie, gericht op een bepaald project, product of dienst die herziening verdient.
Innovaties betreffen voornamelijk vragen van organisaties die zoeken naar methodieken en concepten voor het bereiken van (de bundeling van) nieuwe doelstellingen.
Belangrijk uitgangspunt dat we daarbij hanteren is het op integrale wijze benaderen en aanpakken van de vraag en/of problematiek.

Algemene thema’s rondom methodiek- en conceptontwikkeling zijn bijvoorbeeld:

  • Hoe kan ik voor mijn project meer en nieuw publiek bereiken?
  • Hoe kan ik met mijn organisatie de participatie van nieuwe doelgroepen bevorderen?
  • Welke nieuwe projecten/producten/diensten kan ik met mijn organisatie ontwikkelen om huidige en/of nieuwe doelstellingen te realiseren?
  • Hoe ik met mijn organisatie mijn aanbod aan kunst & cultuur het effectiefst in de markt zetten?
  • Hoe kan ik met mijn organisatie nieuwe doelgroepen activeren?
  • Wat kan ik met mijn organisatie doen om nieuwe problemen in de omgeving het hoofd te bieden?
  • Hoe kan ik met mijn organisatie inspelen op nieuwe kansen die de omgeving biedt?

We operen veelal op het snijvlak van cultuur met educatie, samenlevingsopbouw en recreatie. We bestuderen, vertalen, hanteren en baseren ons op theorieën en methodieken vanuit verschillende disciplines en wetenschappen, om tot nieuwe, op maat gesneden en doelgerichte methoden te komen. De onderwijskunde, voorlichtingskunde, marketing, sociale psychologie, communicatieleer, sociologie en het opbouwwerk; het zijn grote leveranciers van inzichten, methodieken en theorieën die voor ons als basis, inspiratiebron, of voorwaardenscheppend kader fungeren bij het ontwikkelen van methodieken en concepten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *